Contact Information

Hongkong
Contact: Yuan Hai
Email: rxl.hongkong@gmail.com
Telephone: 852 – 67187073

Taiwan
Contact:
Email: ptxhtaiwan@gmail.com
Skype:ptxhtw

Japan
Email: 1027442909@qq.com
Telephone: 08051967532

Singapore
Email: bodhisg01@outlook.com
Telephone: 0065-96669783

Malaysia
Email: zhangxin0079@gmail.com
Telephone: +60162155755